Privacy Policy

Vi på world-television.se är måna om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad vår policy för integritetsskydd behandlar.

Vad omfattar policyn

  • Policyn handlar om hur world-television.se hanterar den personliga information som world-television.se mottar och samlar in genom den här webbplatsen. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen;
  • world-television.se tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen;

Vad world-television.se gör med informationen

  • world-television.se samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt;
  • world-television.se mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server;
  • world-television.se använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster;
  • world-television.se säljer inte informationen till någon tredje part;