Stamceller: Vad de är och vad de gör

Stamceller är mycket lovande för nya medicinska behandlingar. Här kan du lära dig mer om stamcellstyper, nuvarande och möjliga användningsområden samt om forskning och praxis.

Du har säkert hört talas om stamceller på nyheterna och kanske har du undrat om de kan hjälpa dig eller en närstående med en allvarlig sjukdom. Du kanske undrar vad stamceller är, hur de används för att behandla sjukdomar och skador och varför de är föremål för en så livlig debatt.

Här är några svar på vanliga frågor om stamceller.

Vad är stamceller?

Stamceller är kroppens råmaterial – celler från vilka alla andra celler med specialiserade funktioner genereras. Under rätt förhållanden i kroppen eller i ett laboratorium delar sig stamcellerna och bildar fler celler som kallas dotterceller.

Dessa dotterceller blir antingen nya stamceller eller specialiserade celler (differentiering) med en mer specifik funktion, t.ex. blodceller, hjärnceller, hjärtmuskelceller eller benceller. Ingen annan cell i kroppen har den naturliga förmågan att generera nya celltyper.

Varför finns det ett sådant intresse för stamceller?

Forskarna hoppas att stamcellsstudier kan bidra till att:

Öka förståelsen för hur sjukdomar uppstår. Genom att observera hur stamceller mognar till celler i ben, hjärtmuskel, nerver och andra organ och vävnader kan forskarna bättre förstå hur sjukdomar och tillstånd utvecklas.
Skapa friska celler som kan ersätta celler som drabbats av sjukdom (regenerativ medicin). Stamceller kan styras till att bli specifika celler som kan användas hos människor för att regenerera och reparera vävnader som har skadats eller påverkats av sjukdom.

Personer som kan dra nytta av stamcellsbehandling är bland annat personer med ryggmärgsskador, typ 1-diabetes, Parkinsons sjukdom, amyotrofisk lateralskleros, Alzheimers sjukdom, hjärtsjukdomar, stroke, brännskador, cancer och artros.

Stamceller kan ha potential att odlas för att bli ny vävnad som kan användas vid transplantationer och regenerativ medicin. Forskarna fortsätter att utveckla kunskapen om stamceller och deras användningsområden inom transplantation och regenerativ medicin.

Test av nya läkemedel med avseende på säkerhet och effektivitet.

Innan man använder prövningsläkemedel på människor kan forskarna använda vissa typer av stamceller för att testa läkemedlens säkerhet och kvalitet. Denna typ av testning kommer troligen först att ha en direkt inverkan på läkemedelsutvecklingen för testning av hjärttoxicitet.

Nya studieområden omfattar effektiviteten av att använda mänskliga stamceller som har programmerats till vävnadsspecifika celler för att testa nya läkemedel. För att testningen av nya läkemedel ska vara korrekt måste cellerna programmeras så att de får egenskaper som motsvarar den typ av celler som läkemedlet riktar sig mot. Tekniker för att programmera celler till specifika celler studeras för närvarande.

Till exempel kan nervceller genereras för att testa ett nytt läkemedel mot en nervsjukdom. Testerna skulle kunna visa om det nya läkemedlet hade någon effekt på cellerna och om cellerna skadades.

Det finns mycket mer information om stamceller och forskningen kring stamceller. Du hittar bland annat bra information här: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bone-marrow-transplant/in-depth/stem-cells/art-20048117