Författare: wtse

Ramavtal med ECDC

World Television har de senaste tre åren haft ramavtal med EU-myndigheten ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). I en ny upphandling som pågick under andra halvan av 2009 blev vi återigen utvald som en av tre leverantörer av kommunikationstjänster. Avtalet omfattar olika tjänster som exempelvis live webcasting, filmproduktion, nyhetsproduktion samt TV- och onlinedistribution. Vi har under hösten och… Read more →

Det ledande videokommunikationsföretaget

World Television, det ledande videokommunikationsföretaget för privat och offentlig verksamhet, tillkännager idag förvärvet av Eframe Motion Medias kundåtaganden. Eframe Motion Media (Eframe), baserat i Stockholm, är ett av de största webb-tv och streamingbolagen i Norden. Eframe upphör sin verksamhet per den 30 juni 2010. World Television kommer att erbjuda Eframes kunder samma service som de fått från Eframe för live-… Read more →

World Television har återtagit affärsverksamheten i Sverige.

World Television har återtagit affärsverksamheten i Sverige. World Television Group PLC har förvärvat tillgångarna från World Television Swedens konkursbo med omedelbar verkan. I detta förvärv inkluderas teknisk utrustning, World Television Sveriges webbsida, kundlista, videolagring och goodwill. Produktion och leveranser fortsätter som tidigare med webcasts, videoproduktion samt onlinedistribution och hosting. World Television Group har etablerat ett team i Sverige. ”Jag är… Read more →

Online

Företags-tv blir ett allt viktigare medium. För att lyckas behövs en samlad kreativ och teknisk kompetens. World Television är världsledande leverantör av webcasting och kommunikationslösningar med multimedia. Vi genomför årligen över 10 000 projekt i 35 länder på 5 kontinenter. Vi har funnits i Sverige sedan 1998, och är landets största internationella tv-produktionsbolag för företag. Huvudkontoret ligger i London och… Read more →