World Television har återtagit affärsverksamheten i Sverige.

World Television har återtagit affärsverksamheten i Sverige.

World Television Group PLC har förvärvat tillgångarna från World Television Swedens konkursbo med omedelbar verkan. I detta förvärv inkluderas teknisk utrustning, World Television Sveriges webbsida, kundlista, videolagring och goodwill. Produktion och leveranser fortsätter som tidigare med webcasts, videoproduktion samt onlinedistribution och hosting. World Television Group har etablerat ett team i Sverige.

”Jag är mycket glad över att ha köpt World Television Swedens tillgångar och är mycket entusiastisk över att återuppbygga vår nordiska verksamhet. Det viktiga under de senaste månaderna har varit att fortsätta ge våra kunder bästa service med minimala störningar och detta är fortfarande vår prioritet. Vi har nu tillgång till alla våra kunders material och projekt.” Säger Steve Garvey, VD för World Television Group PLC.

Ledningen för World Television Sweden AB fattade beslutet att sätta företaget i konkurs i juli 2010. Detta för att följa svenska bolagslagar om eget kapital. World Television Group PLC och alla dess dotterbolag utanför Sverige påverkades inte och har fortsatt att verka som vanligt.